##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beata Gotwald-Feja Gotwald-Feja Beata Kowalczyk Marlena

Abstract

Current situation at the educational market is extremely dynamic. It can be analyzed from a perspective of a changing environment, including new profiles of sellers and product competition, and the customers’ requirements being influenced by technological, social and psychological circumstances. The general aim of the article is to present science centres as the drivers of change in contemporary reality. In the first part, the general features of contemporary customers shall be presented, starting with their attitude towards the sellers and the offer itself.

Download Statistics

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

science museum, science centres, contemporary education, children as customers

References
Alt M.B., Goseling D.C., Miles R.S., Miles R.S. (1988), The Design of Educational Exhibits; M. B. Alt, D. C. Gosling, Dr R S Miles, R. S. Miles, Routledge, Abington.
Ellenbogen K.M., Luke J.J., Dierking L.D. (2007), Family Learning in Museum: Perspectives on a Decade of Research, (in:) Falk J.J., Dierking L.D., Foutz S., In Principle, In Practice. Museums as Learning Institutions, AltaMira Press, Plymouth, p. 17-30.
Ettenson R., Conrado E., Knowles J. (2013), Rethinking the 4 P’s, “Harvard Business Review”, January/February, https://hbr.org/2013/01/rethinking-the-4-ps, access: 10.02.2018.
Gotwald B. (2008), Globalizacja jako proces kształtowania współczesnych relacji społecznopolitycznych, [w:] Regionalizm a globalizacja: zagrożenia, szanse, wyzwania, Łukasz Zagojski (red.), Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
Gotwald B. (2010), Jak zarobić w Internecie? Dziecko w e-społecznościach, Leader-Great Publishers, Łódź.
Gotwald B. (2010), Jak zarobić w Internecie? Portal społecznościowy i jego promocja, LeaderGreat Publishers, Łódź.
Gotwald-Feja B. (2016), Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu narynku atrakcji turystycznych, SIZ, Łódź.
Gotwald-Feja B. (2016), Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu narynku atrakcji turystycznych, SIZ, Łódź.
Gotwald-Feja B., Gregor B. (2016), outsourcing wobec wyzwań e-marketingu – kiedy jestszansą, a kiedy zagrożeniem? (in:) Grzegorczyk W. (ed.), kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 65-77.
Jose Luis R-A.R, Soares A., Rodriguez-Molina M.A., Frias D. (2018), Servitization strategies from customers’ perspective: the moderating role of co-creation, “Journal of Business and Industrial Marketing”, January.
Kamudu Applasawmy B., Naugah J., Maulloo A. K. (2017), Empowering teachers to teach science in the early years in Mauritius, “Early Child Development and Care”, Vol. 187, Iss. 2, 2017, p. 261-273.
Kowalczyk M. (2000), Udział rodziców w zreformowanej edukacji, (in:) The School Field Rola teorii pedagogicznych w reformach szkolnictwa w Polsce i Słowenii, Lublana, p. 107-113.
Kowalczyk M. (2004), Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, IMPULS, Kraków.
Kowalczyk M. (2005), Metody wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w zreformowanej szkole, (in:) Kluvanc D., Porębska G. (red.), Retrospektiva a perspektivy v edukacji, T.1, Nitra, p. 218-226.
Kowalczyk M. (2008), Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, (in:) Cudak H. (ed.) Pedagogika rodziny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, p. 151-165.
Kowalczyk-Szymańska M. (2001), Socjodemografizne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym, REIPRINT, Piotrków Trybunalski.
Perry D.L. (2012), What Makes Learning Fun?: Principles for the Design of Intrinsically Motivating Museum Exhibits, Altamira Press, Lanham.
Roberts D.L., Darler W. (2017), Consumer co-creation: An opportunity to humanize the new product development process, “International Journal of Marketing Research”, Is 59(1), p. 13-33.
Salmi H. (1993), Research report: Science centre education: motivation and learning in informal education, Helsinki: University of Helsinki.
Short D.B., Weis N. (2013), The Role of Science and Discovery Centres in the Public Understanding of Science, “School Science Review”, Vol. 97, Iss. 350, p. 27-38.
Citation Format
How to Cite
Gotwald-Feja, B., Beata, G.-F., & Marlena, K. (2018). Science Centres as The Drivers of Change on Social and Educational Arena. International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship, 1(2), 127-137. https://doi.org/10.31023/ijebe.102.0011
Section
Articles